dnes je 1.6.2023

Praktické informace - Daňový kalendář

Pokud Vás zajímají daňové povinnosti určité skupiny osob, vyberte si ji z nabídky. Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek.

Konkrétní povinnosti vztahující se k určitému dni zjistíte kliknutím na toto datum v kalendáři, které je tučné a podtržené. Jde o poslední den, kdy lze povinnost splnit bez sankce.

Po novele zákona o DPH, účinné od 1. 10. 2021, která rozšířila zvláštní režim jednoho správního místa (a přejmenovala ho na „One Stop Shop“), se nově povinnost podat daňové přiznání (v novém termínu do konce měsíce následujícího) dostala do tohoto daňového kalendáře pro rok 2022, a to i proto, že lze očekávat častější používání tohoto režimu. V daňovém kalendáři najdete tuto daňovou povinnost naplánovanou i na sobotu nebo na neděli. Jde o výjimku („lex specialis“), o speciální pravidlo, přesunuté od 1. 10. 2021 do § 110zc odst. 2 ZDPH, týkající se pouze speciální povinnosti podat daňové přiznání v režimu One Stop Shop, která konec lhůty na nejbližší pracovní den neposouvá, oproti standardnímu postupu danému v § 33 odst. 4 DŘ.

UpozorněníNovela zákona o dani silniční č.  142/2022 Sb. zrušila zpětně od 1. 1. 2022 všechny zálohy na daň silniční u všech daňových subjektů, které budou podávat přiznání k této dani za zdaňovací období 2022 nebo jeho část. Původně splatné zálohy v termínech 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022 již není třeba platit (pro daňové poplatníky nadále podléhající silniční dani bude tato daň splatná jednou částkou, a to do 31. ledna 2023).

květen 2023

31.5.2023

  • fyzické osoby - OSVČ - podání hlášení o zajištěné dani za duben
  • fyzické osoby - OSVČ - úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za květen
  • fyzické osoby - OSVČ - úhrada částky nemocenského pojištění za květen (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
  • fyzické osoby - OSVČ - úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu dubna
  • plátci DPH - podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "dovozní režim") za duben
  • plátci DPH - úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za duben
  • právnické osoby - podání hlášení o zajištěné dani za duben
  • právnické osoby - úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu dubna
  • může se Vás týkat - úhrada daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 2023 (pokud celková částka daně nepřesáhne 5 000 Kč)
  • může se Vás týkat - úhrada první splátky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 2023 (u poplatníků neprovozujících zemědělskou výrobu nebo chov ryb, u nichž celková částka daně přesáhne 5 000 Kč)
ROZCESTNÍK
Nahrávám...
Nahrávám...