dnes je 23.4.2024

Vracení daně, zvláštní režimy, režim přenesení daňové povinnostiGarance

14.3.2024, RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Správa daněGarance

12.3.2024, RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Opravy daně, opravy a úpravy odpočtuGarance

8.3.2024, RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Nárok na odpočet DPHGarance

6.3.2024, RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Účetní závěrka, závěrkové operace a zpracování daňového přiznáníGarance

23.2.2024, Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Zvláštní případy účtováníGarance

20.2.2024, Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Základ daně, sazby daně a výpočet daněGarance

19.2.2024, RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Časové rozlišení nákladů a výnosůGarance

15.2.2024, Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Náklady a výnosyGarance

12.2.2024, Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Operace se základním kapitálem, přeměny společnostíGarance

8.2.2024, Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Daňové dokladyGarance

8.2.2024, RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Zaměstnanci a související operaceGarance

5.2.2024, Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Povinnost přiznat daň (den uskutečnění zdanitelného plnění)Garance

5.2.2024, RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

vymezení problematiky (uskutečnění zdanitelného plnění x přijetí úplaty)

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Pohledávky a závazky, odpis a opravné položkyGarance

2.2.2024, Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Osvobozená plnění bez nároku na odpočetGarance

1.2.2024, RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Kalkulace a výrobní proces, zvířataGarance

31.1.2024, Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Osvobozená plnění s nárokem na odpočetGarance

30.1.2024, RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

ZásobyGarance

29.1.2024, Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Finanční majetek, zápůjčky a úvěryGarance

26.1.2024, Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Zdanitelná plněníGarance

26.1.2024, RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Předmět daně a místo plněníGarance

25.1.2024, RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Pronájem a vyřazení majetkuGarance

23.1.2024, Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Plátce DPH, registraceGarance

22.1.2024, RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, odpisy a rezervyGarance

22.1.2024, Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Přehled účetních předpisů a účetních zásadGarance

19.1.2024, Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Základní vymezení a pojmyGarance

19.1.2024, RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Daně a účetnictví

Vyslání na zahraniční pracovní cestuGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahraniční pracovní cestou je podle § 154 ZPcesta konaná mimo území České republiky. Samozřejmě, že nejde o ledajakou cestu, ale o cestu ve smyslu § 42 ZP, tj. o časově omezené vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce (viz také lekce…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Náhrady při tuzemských pracovních cestách - 1. částGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

(náhrady jízdních výdajů, náhrady výdajů za použití místní hromadné dopravy, náhrady za používání silničních motorových vozidel, náhrady výdajů za ubytování, náhrady nutných vedlejších výdajů, jiné a vyšší cestovní…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Cestovní náhrady ve vnitřním předpise a kolektivní smlouvěGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za vnitřní předpis zaměstnavatele lze považovat vnitřní směrnici, opatření, příkaz ředitele apod. O jejich znění rozhodne zaměstnavatel podle svých podmínek, nesmí však být v rozporu se zákoníkem práce, příp. jinými předpisy. Takový vnitřní předpis by měl…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Vysvětlení základních pojmůGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Místo výkonu práce je místo, kde má zaměstnanec vykonávat druh práce sjednaný v pracovní smlouvě. Toto místo nebo místa musí být podle § 34 odst. 1 ZP sjednána v pracovní smlouvě. Může to být jedno nebo více konkrétních míst anebo i šířeji sjednaná…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Náhrady při tuzemských pracovních cestách - 2. částGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vysvětlení problematiky (otazníky kolem stravného – výše, neposkytování stravného, stravné nad stanovený rámec rozpětí, stravné při bezplatně poskytnutém jídle, stravné při několika pracovních cestách v jednom dni, stravné při výkonu práce v místě bydliště,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Paušalizace a účetní aspekty cestovních náhradGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

(určení podmínek pro výpočet paušálních částek pro jednotlivé kategorie zaměstnanců, postup při stanovení paušálních náhrad, přezkoumání a úprava paušálů při změně podmínek, prokazování stanovení paušálu pro účely kontroly ze strany finančních…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Vysílání na pracovní cestuGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní cesta je podle ustanovení § 42 odst. 1 ZP časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Taková dohoda může být…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Náhrady při zahraničních pracovních cestáchGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je při zahraniční pracovní cestě povinen zaměstnanci poskytnout také stravné ve výši a za podmínek stanovených v § 163 ZP (s výjimkou odstavce 4), tj. stravné za tuzemskou část této pracovní cesty a náhradu stravovacích výdajů v cizí měně (dále…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Poskytování cestovních náhrad ve zvláštních případechGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vysvětlení problematiky (cestovní náhrady u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, cestovní náhrady u společníků a jednatelů s. r. o., cestovní náhrady u členů statutárních orgánů, cestovní náhrady u jiných…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Vyúčtování pracovní cestyGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tuzemskou pracovní cestu i na zahraniční pracovní cestu je zaměstnavatel podle § 183 odst. 1 ZPpovinen zaměstnanci poskytnout zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se s ním nedohodne, že záloha poskytnuta nebude. Záloha na cestovní…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Specifické situace na pracovní cestěGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 156 odst. 1 ZP a § 166 odst. 1 ZP přísluší zaměstnanci při tuzemské i zahraniční pracovní cestě také náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny. Za člena rodiny se podle § 187 ZP považuje manžel, partner, vlastní dítě, osvojenec, dítě svěřené do…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Daňové dopady cestovních náhradGarance

1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všechny daňové subjekty (akciové společnosti, společnosti s r. o., příspěvkové organizace, obce, fyzické osoby-podnikatelé atd.) při zjišťování svého základu daně z příjmů vycházejí podle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: Mzdy a pracovní právo

Přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetním výkazůmGarance

18.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Přehled o peněžních tocíchGarance

15.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu a v plném rozsahuGarance

14.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Uzávěrka rozvahových účtů, rozvaha ve zkráceném rozsahu a v plném rozsahuGarance

13.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Odložená daň ze ziskuGarance

12.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Sestavení daňového přiznání, zaúčtování splatné daně z příjmů a tvorba rezervy na daň z příjmůGarance

11.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sestavení daňového přiznání (úprava výsledku hospodaření na základ daně)

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Tvorba a zúčtování rezerv, zúčtování dohadných položekGarance

8.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Přípravné práce pro účetní závěrku (předuzávěrkové operace)Garance

7.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Odpis pohledávek, tvorba a čerpání opravných položekGarance

6.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Inventarizace majetku a závazků a závěrečné operace u zásobGarance

5.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Daně a účetnictví

Legislativní rámec účetní závěrky a obsah a rozsah účetní závěrkyGarance

4.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Daně a účetnictví
ROZCESTNÍK
Nahrávám...
Nahrávám...