dnes je 21.4.2021

Input:

053 - Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý finanční majetek

26.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

053 – Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý finanční majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tento účet se zachycují dlouhodobé i krátkodobé zálohy (závdavky) na pořízení dlouhodobého finančního majetku, které se pak zúčtovávají s přijatou dodavatelskou fakturou a následuje vyúčtování zálohy (závdavku) – doplatek, vrácení.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, DPH – účtování o zálohách a závdavcích, Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly.

§ 24–27 ZoÚ, § 8, § 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 014, 017

Rozvaha: Aktiva: B.III.7.2. – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek NÚR

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Na pořízení dlouhodobého finančního majetku byla poskytnuta záloha (závdavek) podle smlouvy s dodavatelem a zaúčtována na základě:

Závdavek – podrobněji u poznámek k účtu 051.
a) výpisu z peněžních prostředků na účtech 053 221
b) výpisu z úvěrového účtu krátkodobého 053 231
c) výpisu z úvěrového účtu dlouhodobého 053 461
d) výdajového pokladního dokladu 053 211 Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).
Nahrávám...
Nahrávám...