dnes je 21.4.2021

Input:

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje

1.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

072 – Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Vymezení nehmotných výsledků vývoje je uvedeno u účtu 012. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu užívání nehmotných výsledků vývoje.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

§ 28 ZoÚ, § 6, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva – korekce: B.I.1. – Nehmotné výsledky vývoje (–)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Účetní odpisy nehmotných výsledků vývoje 551 072 *) Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem.
2. VZ Jednorázový odpis zůstatkové ceny při vyřazení nehmotných výsledků vývoje:


a) prodejem 541 072
b) chybějících 549 072
c) darovaných (převedených bezplatně) 543 072 Plátce DPH odvede daň na výstupu 543/343.
Nahrávám...
Nahrávám...