dnes je 18.7.2024

Input:

092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku

4.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

092 – Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Opravné položky se vytvářejí jen v případech přechodného snížení ocenění majetku. Tvorba i zúčtování, rozpuštění opravných položek se účtuje souvztažně s účty nákladů. Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předpokládaná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku. Součet oprávek a opravných položek k majetku nesmí převýšit jeho hodnotu evidovanou v účetnictví.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Zásady pro tvorbu a použití opravných položek, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování

§ 24, § 25 odst. 2, § 26–27 ZoÚ, § 7, § 47, § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 013, 019

Rozvaha: Aktiva – korekce: B.II.1.1. – Pozemky, B.II.1.2. – Stavby, B.II.2. – Hmotné movité věci a jejich soubory, B.II.4.1. –

Nahrávám...
Nahrávám...