dnes je 18.7.2024

Input:

1/2005 F.z., Pokyn č. D-275: k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 43/1996 Sb.)

1/2005 F.z., Pokyn č. D-275: k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 43/1996 Sb.)
Pokyn č. D-275
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 43/1996 Sb.)
 
Referent: JUDr. Tomáš Balco, LLM; tel.: 257 042 704
Č. j.: 49/128 070/2004-494
Ministerstvo financí České republiky v návaznosti na informace obdržené od Ministerstva financí Finska sděluje, že od 1. ledna 2005 dochází ve Finsku ke změnám zdaňování příjmů ve formě dividend, a to v důsledku legislativních úprav přijatých finským parlamentem v reakci na rozhodnutí Evropského Soudního Dvora ze dne 7. září 2004 ve věci Manninen.
Hlavní změnou je odstranění tzv. imputačního systému při zdaňování dividend, který byl ve zmíněném rozhodnutí shledán v rozporu s právem Evropských společenství, a přechod k tzv. klasickému zdaňování dividend. Imputační systém bude naposledy aplikován ve vztahu k dividendám (ziskům) rozděleným v roce 2004.
Pro účely aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Finskou republikou se tedy od 1. ledna 2005 přestává uplatňovat odst.
Nahrávám...
Nahrávám...