dnes je 23.5.2024

Input:

123 - Výrobky (při způsobu A účtování zásob)

9.3.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

123 – Výrobky (při způsobu A účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účet se užívá při účtování o výrobcích průběžným způsobem A. Výrobky jsou věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky. Dle sdělení Ministerstva financí z roku 2018 je doporučeno v kategorii zásob účtovat též o digitálních měnách jako o "zásobách svého druhu".

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody

§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb. č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 015, 018, 019

NÚR, JUD

Rozvaha: Aktiva: C.I.3.1. – Výrobky

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. S Přírůstek zásob výrobků – současně s náběhem nákladů 123 583 Oceňování výrobků je podrobněji popsáno u účtu 121 Nedokončená výroba (při způsobu A účtování zásob)
2. S Úbytek výrobků při prodeji 583 123
3. S Změna vnitropodnikových cen (vyúčtování rozdílů):


a) zvýšení cen 123 583
b) snížení cen 583 123
4. S Vyúčtování rozdílů ze změny metody ocenění: 


a) zvýšení cen 123 427 Změna metody oceňování se účtuje k prvnímu dni nového účetního období.
§ 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 13) a
§ 23 odst. 3 písm. b) [bod 6] *)
b) snížení cen 427 123
5. S Vyúčtování výsledků inventarizace:


a) ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 583 123 Účetní jednotka může stanovit svým vnitřním předpisem normy přirozených úbytků vždy pro příslušné účetní období.
b) manka a škody nad normu 549 123
c) snížení hodnoty hotových výrobků v důsledku živelní pohromy 547 123 Výjimečně se užívá účet  547 Mimořádné provozní náklady podle § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (zcela mimořádné příčiny – např. povodně).
d) přebytek výrobků 123 583
Nahrávám...
Nahrávám...