dnes je 24.2.2024

Input:

124 - Mladá a ostatní zvířata (při způsobu B účtování zásob)

7.3.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

124 – Mladá a ostatní zvířata (při způsobu B účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tento účet se zachycují mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat, která nejsou vykazována jako dospělá zvířata (účet 026), materiál (účet 112) nebo zboží (účet 132).

Účet se užívá při účtování o zvířatech periodickým způsobem B. V průběhu účetního období není v účetnictví zachycen pohyb o přírůstcích a úbytcích zvířat, aktuální informaci o jejich stavu účetní jednotka z účetnictví získá až k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Způsob B mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách zvířat tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav zásob zvířat včetně ocenění těchto zásob podle zákona.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody

§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 21, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 015, 019

Rozvaha: Aktiva: C.I.4. – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Převod zůstatku při otevření účetních knih 124 701 Nakoupená zvířata se oceňují pořizovací cenou, zvířata vlastního odchovu (příchovky) vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou v případech, kdy vlastní náklady nelze zjistit. Přírůstky zvířat se oceňují vlastními náklady.
2. VZ Přírůstek zvířat získaných darem 124 648 Ocenění reprodukční pořizovací cenou.
ZDP nahradilo pojem "dar" pojmem "bezúplatné plnění".
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
3. VZ Přírůstek zvířat při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 124 353,
378
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.
Nahrávám...
Nahrávám...