dnes je 11.12.2023

Input:

253 - Dluhové cenné papíry k obchodování

5.5.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

253 – Dluhové cenné papíry k obchodování

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Dluhové cenné papíry určené účetní jednotkou k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkém horizontu (kuponové dluhopisy, diskontované dluhové cenné papíry, směnky). Při nákupu jsou oceněny pořizovací cenou a k datu účetní závěrky přeceněny na reálnou hodnotu. Dluhové cenné papíry jsou drženy proto, že mají přinést jako výnos pro účetní jednotku – úrok. U diskontovaných cenných papírů je změna v ocenění reálnou hodnotou součástí úrokového výnosu.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly

§ 24 až § 27 ZoÚ, § 48 a § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 016, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.III.2. – Ostatní krátkodobý finanční majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P,
VZ
Přímý nákup dluhových cenných papírů k obchodování 253,
259
221,
211,
379
ČÚS 016
2. VZ Uplatnění práva opce 253 376 ČÚS 017
O opcích podrobněji u účtu 376377.
3. VZ Nákup cenného papíru na sekundárním trhu (smlouva o nákupu) 253 379
4. VZ Získání cenného papíru darem 253 668 § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
5. VZ Pořízení cenného papíru při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 253 353,
378
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.
6. VZ Převod cenného papíru z majetku individuálního podnikatele do podnikání 253 491 ČÚS 018
Nahrávám...
Nahrávám...