dnes je 26.5.2024

Input:

291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku

24.3.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

2.2.291
291 – Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Opravné položky se vytvářejí jen v případech přechodného snížení ocenění majetku. Tvorba i zúčtování, rozpuštění opravných položek se účtuje souvztažně s účty nákladů. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku. Tvorba opravných položek ke krátkodobému finančnímu majetku není daňově účinným nákladem.

Na tomto účtu se účtují ve výjimečných případech opravné položky k ocenění krátkodobého finančního majetku, tzn. k účtům 251 Majetkové cenné papíry k obchodování, 253 Dluhové cenné papíry k obchodování, 254 Podíly ovládaná nebo ovládající osoba, 256 Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti, 257 Ostatní cenné papíry259

Nahrávám...
Nahrávám...