dnes je 18.7.2024

Input:

313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry

26.2.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Při eskontu směnky úvěrovou institucí se směnka převede na tento účet (v analytické evidenci v rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé) v ocenění směnečnou sumou (jmenovitou hodnotou), vzniklý rozdíl bude zaúčtován ve věcné a časové souvislosti ve prospěch výnosů. Do doby splacení eskontované směnky směnečným dlužníkem trvá závazek prodávajícího vůči úvěrové instituci. O tomto závazku se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 23 – Krátkodobé úvěry, jde-li o závazek dlouhodobý, účtuje se ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Cenné papíry

Nahrávám...
Nahrávám...