dnes je 24.2.2024

Input:

352 - Pohledávky - podstatný vliv

27.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

352 – Pohledávky – podstatný vliv

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují krátkodobé a dlouhodobé pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem, mezi účetními jednotkami pod podstatným vlivem a pohledávky účetních jednotek pod podstatným vlivem (i pohledávky z poskytnutých zápůjček a úvěrů), s výjimkou pohledávek vykazovaných v jiných položkách.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále

§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 18, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.3. – Pohledávky – podstatný vliv, C.II.2.3. – Pohledávky – podstatný vliv *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VF Pohledávky vůči společnostem pod podstatným vlivem z obchodních vztahů 352 6xx Podstatným vlivem se podle § 22 odst. 5 ZoÚ rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování účetní jednotky, jenž není rozhodující ani společný; není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv.
2. Poskytnutí zápůjčky 352 221
3. VZ Vyúčtování úroků z poskytnuté zápůjčky 352 662
4. Příjem úhrady splacené zápůjčky vč. úhrady úroků 221 352
5. VZ Odkoupení pohledávky (pořizovací cena) 352 321,
325,
379
Součástí pořizovací ceny pohledávky jsou náklady s pořízením související, např. náklady na znalecké ocenění pohledávek, odměny právníkům, provize.
6. VZ Zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a dluhů 362 352 Zápočet: § 1982 až § 1991 NOZ.
Nahrávám...
Nahrávám...