dnes je 18.7.2024

Input:

358 - Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

3.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

358 – Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde krátkodobé i dlouhodobé pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti, která není právnickou osobou. Společnost (dříve sdružení) je upraveno v § 2716 až § 2746 NOZ.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále

§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.5.1. – Pohledávky za společníky, C.II.2.4.1. – Pohledávky za společníky

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
U  společníka (dříve sdružení)


1. VZ,
P,
Majetek poskytnutý pro účely společnosti (sdružení):


a) peníze
211,
221

b) dlouhodobý majetek
01x,
02x,
03x

c) zásoby
1xx
2. P,
Zápůjčka od společnosti (sdružení)
368
3. VZ Převod poměrné části výnosů ze společnosti (sdružení) na konci účetního období
6xx
4. VZ Převod poměrné části nákladů ze společnosti (sdružení) na konci účetního období
398
5. VZ Vyrovnání rozdílu z výsledku hospodaření – zisk (pohledávka)
398
6. VZ Vyrovnání rozdílu z výsledku hospodaření – ztráta (dluh)
368
U společnosti (dříve sdružení)


Nahrávám...
Nahrávám...