dnes je 15.4.2024

Input:

373 - Pohledávky a dluhy z pevných termínových operací

16.3.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

373 – Pohledávky a dluhy z pevných termínových operací

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se účtuje o změnách reálné hodnoty pevných derivátových kontraktů, v době sjednání derivátů je jejich reálná hodnota nulová, proto se na rozvahových účtech neobjeví. Ovšem vzhledem k tomu, že deriváty se při pořízení oceňují pořizovací cenou, může se zde účtovat o nákladech spojených se sjednáním kontraktu, které vcházejí do pořizovací ceny. Analytické účty se vedou (podobně jako v podrozvaze) dle jednotlivých druhů podkladových nástrojů a druhů kontraktů. Od 1. 1. 2018 jsou deriváty upraveny vyhláškou č. 501/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném do 31. 12. 2017. Vykazování derivátů, jejich reálné přeceňování a zveřejnění informací o nich (v účetní závěrce) zůstává prakticky shodné s úpravou platnou k 31. 12. 2017.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále

§ 25–27 ZoÚ, § 3, § 10, § 11, § 17, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 009, 017, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.5.4. – Jiné pohledávky *), C.II.2.4.6 – Jiné pohledávky, Pasiva: C.II.8.7. – Jiné závazky *), C.l.9.3. – Jiné závazky

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Na rozvahových a výsledkových účtech se účtuje při změně reálné hodnoty:
1. VZ Deriváty určené k obchodování na veřejném trhu:

Ke konci rozvahového dne se sníží reálné hodnoty zakoupených (resp. zvýší reálné hodnoty prodaných) derivátů k obchodování obchodovaných na veřejném trhu doložené údaji z tohoto trhu.
a) snížení reálné hodnoty 567 373 ČÚS 019
b) zvýšení reálné hodnoty 373 667 ČÚS 019
2. VZ Zajišťovací deriváty splňující podmínky dle § 70 odst. 5 vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění platném k 31. 12. 2017:


a) snížení reálné hodnoty 414 373
b) zvýšení reálné hodnoty 373 414
3. VZ Deriváty zajišťující reálnou hodnotu rozvahového aktiva nebo závazku:


a) snížení reálné hodnoty 567 373
a) zvýšení reálné hodnoty 373 667
4. VZ Zúčtování změny reálné hodnoty zajištěného:


Nahrávám...
Nahrávám...