dnes je 18.7.2024

Input:

376/2011 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 376/2011 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném k 1.7.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2011,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
525/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem k datu 35 novelizačních bodů
199/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 33 odst. 2 a 3
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 39a odst. 3, § 39b odst. 14, § 39c odst. 11, § 39d odst. 6 a 7 a § 39f odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a)  pravidla pro výběr rozhodného období pro přepočet zahraničních cen léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále jen „přípravek”) z cizí měny,
b)  rozhodné období a pravidla pro zjištění ceny výrobce a pro posuzování dostupnosti přípravku,
c)  způsob přepočtu výše maximální ceny podobného přípravku podle § 39a odst. 4 až 6 zákona,
d)  pravidla pro vyloučení zahraniční ceny výrobce zjištěné podle § 39a odst. 2 zákona z použití pro stanovení maximální ceny,
e)  přípustnou odchylku v počtu jednotek lékové formy v balení přípravku (dále jen „velikost balení”) při hledání zahraniční ceny výrobce podle § 39a odst. 2 zákona,
f)  pravidla pro zvýšení maximální ceny ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2 zákona,
g)  pravidla pro oznamování nejvyšší ceny, za kterou hodlá držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo neregistrovaného léčivého přípravku používaného v rámci specifického léčebného programu uvádět přípravek na trh, u přípravků, které nepodléhají regulaci ceny výrobce stanovením maximální ceny,
h)  pravidla a limity pro zvýšení nebo snížení úhrady oproti stanovené základní úhradě s ohledem na vlastnosti posuzovaného přípravku ve srovnání s ostatními v zásadě terapeuticky zaměnitelnými přípravky,
i)  způsob přepočtu výše úhrady podobného přípravku podle § 39b odst. 5 až 7 zákona,
j)  použití postupů podle § 39b až 39i zákona pro stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady léčivých přípravků složených ze 2 a více léčivých látek,
k)  použití postupů podle § 39b až 39i zákona pro stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady přípravků v podobě tekutých nedělených lékových forem,
l)  způsob stanovení úhrady u léčivých přípravků, u kterých je podána žádost o stanovení úhrady ve stejné výši bez ohledu na obsah léčivé látky v jednotce lékové formy (dále jen „síla”),
m)  pravidla pro stanovování podmínek úhrady v podobě preskripčních a indikačních omezení a způsobů úhrady,
n)  postup pro vypočtení nejnižší ceny výrobce podle § 39c odst. 2 písm. a) zákona,
o)  podrobnosti stanovení základní úhrady,
p)  rozhodné období pro posouzení dostupnosti a zjištění ceny výrobce podle § 39b a 39c zákona,
q)  pravidla pro posuzování přítomnosti přípravku na trhu,
r)  pravidla pro zvýšení a snížení základní úhrady ve veřejném zájmu,
s)  kritéria posuzování přípravků, jejichž terapeutická účinnost je nízká, nepoužívají se k příčinné léčbě onemocnění, nebo se používají k léčbě
Nahrávám...
Nahrávám...