dnes je 15.4.2024

Input:

376 - Nakoupené opce

20.3.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

376 – Nakoupené opce

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účtují se zde nakoupené opce vyplývající z opčních termínových operací. Opční termínové operace jsou operace, které v podstatě znamenají smluvně zajištěné právo koupit nebo prodat určité aktivum ve specifikovaném čase za předem stanovenou cenu. Při uzavření opce vznikne prodávajícímu v budoucnu závazek (pokud kupující své právo využije) dodat určité aktivum a zároveň pohledávka na příjem peněz odpovídající stanovené ceně. Na rozvahových a výsledkových účtech se účtuje o zaplacených opčních prémiích za nakoupené opce, popř. včetně nákladů spojených se zakoupením opce. Ke konci rozvahových dnů se zde účtuje i o změnách reálných hodnot vlastněných opcí. Analytické účty se vedou dle jednotlivých druhů podkladových nástrojů a typu opcí.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování

§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 017, 019

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.5.4. – Jiné pohledávky, C. II.2.4.6. – Jiné pohledávky *)

Nahrávám...
Nahrávám...