dnes je 21.4.2021

Input:

418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

31.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

418 – Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se účtuje v souvislosti s přeměnami obchodních korporací. Účtují se zde rozdíly mezi oceněním majetku a dluhů v účetnictví a oceněním (majetku a dluhů) dle posudku znalce při přeměnách a to u zanikající účetní jednotky nebo části účetní jednotky rozdělované odštěpením k rozvahovému dni. Rozvahovým dnem pro ocenění se rozumí den, k němuž byla sestavena účetní závěrka využitá pro ocenění jmění posudkem znalce pro projekt přeměny společnosti. Podrobně je to popsáno v § 54 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Směrnice: Statut účetní jednotky 

§ 17, § 19, § 24–27 ZoÚ, § 6, § 7, § 14a, § 54, § 54a, § 54b vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 011, 012, 018

NÚR, KDP

Rozvaha: Pasiva: A.II.2.3. – Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Nahrávám...
Nahrávám...