dnes je 24.2.2024

Input:

476 - Dlouhodobé dluhy z obchodních vztahů

22.2.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

476 – Dlouhodobé dluhy z obchodních vztahů

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde dlouhodobé dluhy (se sjednanou splatností delší než 12 měsíců) z obchodního styku, pro které nebyl určen žádný předcházející účet dlouhodobých dluhů.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Dluhy po splatnosti

§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 018

Rozvaha: Pasiva: C.I.4. – Závazky z obchodních vztahů, C.II.4. – Závazky z obchodních vztahů *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ,
PF
Zúčtování při vzniku dluhu nákupem:


a) dlouhodobého majetku 0xx 476
b) zásob 1xx 476
c) služeb, materiálu a zboží účtovaného přímo do spotřeby 5xx 476
2. P,
BÚ,
VZ
Zúčtování úhrady dluhu:


a) v hotovosti 476 211
b) z peněžních prostředků na účtech 476 221
c) směnkou

Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění p. p.
  • dluh


  • směnečná hodnota

476 478
  • úrok

562 476
3. VZ Vyúčtování zálohy (závdavku) poskytnuté dodavateli 476 314,
05x,
15x

4. VZ Odpis právně zaniklého dluhu 476 648 Pokud není dluh odúčtován do výnosů, postupuje se podle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 11, 12, 15).
5. VZ Zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a  dluhů 476 311,
315,
378
§ 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
§  1982 až 1991 NOZ
Nahrávám...
Nahrávám...