dnes je 17.7.2024

Input:

481 - Odložený daňový dluh a pohledávka

5.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

481 – Odložený daňový dluh a pohledávka

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

O odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (§ 18 odst. 3 ZoÚ). Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji. Daňová povinnost odložená vyplývá z přechodných rozdílů, které nastávají v momentě odlišného pohledu účetního a daňového na určité položky v účetnictví.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Odložená daň

§ 18, § 19 ZoÚ, § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 003, 018, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.4. – Odložená daňová pohledávka, Pasiva: C.I.8. – Odložený daňový závazek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Z titulu odlišného účetního a daňového pohledu vznikají přechodné rozdíly:
1. VZ Zdanitelné (účetní jednotka účtuje při vzniku vždy)


Zůstatková účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku je vyšší než hodnota tohoto majetku pro daňové účely (tzn., že daňové odpisy jsou větší než odpisy účetní) = odložený daňový dluh 592 481
2. VZ Odčitatelné (účetní jednotka účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že základ daně, proti kterému bude možné využít rozdíly, je dosažitelný), např.


Nahrávám...
Nahrávám...