dnes je 1.4.2023

Input:

513 - Náklady na reprezentaci

28.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

513 – Náklady na reprezentaci

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary; za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně – § 25 odst. 1 písm. t) ZDP.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 25–27 ZoÚ, § 21 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.3. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: A.3. – Služby

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
P
Zúčtování externích výkonů pro reprezentaci:


a) dodavatelská faktura 513 321,
325
§ 25 odst. 1 písm. t) ZDP
b) pořízení v hotovosti 513 211
2. S Užití materiálu, zboží k reprezentaci:


a) při účtování způsobem A 513 112,
132

b) při účtování způsobem B 513 501,
504

  • pokud byl při nákupu uplatněn odpočet DPH, musí být při užití zásob pro jiné než podnikatelské účely DPH zpět odvedeno

513 343
3. S Užití vlastních výrobků pro reprezentaci: 513 123
  • předpis dluhu z DPH

513 343
4. VZ Užití vlastních výkonů – služeb: 513 586
  • předpis dluhu DPH z ceny obvyklé

513 343
Nahrávám...
Nahrávám...