dnes je 15.4.2024

Input:

552 - Tvorba a zúčtování zákonných rezerv

25.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycuje tvorba rezerv v provozní oblasti podle zvláštních právních předpisů a jejich použití nebo zrušení pro nepotřebnost se souvztažným zápisem na účtu 451 – Zákonné rezervy.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásady pro tvorbu a použití rezerv

§ 26 odst. 3 ZoÚ, § 16, § 27, § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 004, části 3.1. a 3.7. ČÚS 019

NÚR, JUD

Výkaz zisku a ztráty: F.4. – Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Nahrávám...
Nahrávám...