dnes je 27.5.2024

Input:

581 - Změna stavu nedokončené výroby

5.2.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

581 – Změna stavu nedokončené výroby

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob A nebo B přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby – nedokončené výroby, popřípadě změna stavu vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby ke konci a k počátku účetního období, popřípadě měsíce, čtvrtletí či pololetí. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1.

Nedokončená výroba jsou produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem, tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásoby – vlastní výroby

§ 25–27 ZoÚ, § 9, § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 007, 015, část 3.10. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: B. – Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

NUR

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Účtování zásob nedokončené výroby – způsobem A

bod 4.2.2. ČÚS 015
1. S,
VZ,
PF,
P
Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku 5xx různé účty
2. S Zaúčtování přírůstku zásob nedokončené výroby v ocenění podle kalkulace ve vlastních nákladech 121 581 § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 odst. 1 písm. d) ZoÚ
§ 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ
3. S Úbytek zásob nedokončené výroby při převodu do dalšího výrobního stupně nebo při prodeji v ocenění ve vlastních nákladech 581 121 § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
4. P,
VF
Tržba z prodeje nedokončené výroby:


a) za hotové 211 601
b) na fakturu 311 601
5. S Ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 581 121 § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS 007
6. S Manko nad normu přirozených úbytků, nebo pokud norma není, způsobená škoda 549 121
7. S Přebytek zásob nedokončené výroby 121 581 § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Přebytky zásob nedokončené výroby se neúčtují na účet 648 jako u jiných zásob, ale jako změna stavu nedokončené výroby.
Účtování zásob nedokončené výroby – způsobem B

bod 4.3.2. ČÚS 015
1. VZ,
PF,
P
Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku 5xx různé účty
2. VF,
P
Tržba z prodeje nedokončené výroby v průběhu roku 311,
211
601
3. VZ Převod počátečního zůstatku zásob nedokončené výroby při účetní závěrce na konci roku 581 121 § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS 015
4. VZ Převod konečného zůstatku zásob nedokončené výroby podle inventarizace při účetní závěrce 121 581 § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Nahrávám...
Nahrávám...