Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

584 - Změna stavu zvířat

4.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

584 – Změna stavu zvířat

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob A nebo B přírůstky a úbytky zásob mladých a ostatních zvířat, popřípadě změna stavu vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zvířat ke konci a k počátku účetního období, popřípadě měsíce, čtvrtletí či pololetí. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1. Patří sem zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat, která nejsou vykazována jako materiál (pokusná zvířata), zboží nebo jako dospělá zvířata a jejich skupiny ve třídě 0.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 9, § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 015, část 3.10. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: B. – Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
Účtování zásob mladých a ostatních zvířat průběžným způsobem A    ČÚS 015  
1.  S,
PF,
VZ,
P  
Účtování nákladů na chov v průběhu roku  5xx  různé účty   
2.  S  Zaúčtování přírůstků mladých a ostatních zvířat v ocenění podle kalkulace ve vlastních nákladech  124  584  § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 odst. 1 písm. d) ZoÚ
§ 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ 
3.  S  Úbytek mladých a ostatních zvířat při prodeji v ocenění ve vlastních nákladech  584  124  § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
4.  P,
VF  
Tržba z prodeje mladých a ostatních zvířat:     
a) za hotové  211  601   
b) na fakturu  311  601   
5.  S  Ztráty v rámci norem přirozených úbytků mladých a ostatních zvířat  584  124  § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS 007  
6.  S  Manko nad normu přirozených úbytků, nebo pokud norma není, způsobená škoda  549 547  124  Výjimečně se užívá účet 547 (zcela mimořádné příčiny – např. povodně).
§ 24 odst. 2 písm. l) ZDP
§ 25 odst. 1 písm. n) ZDP 
7.  S  Přebytek mladých a ostatních zvířat  124  584  § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS 007  
 
Vyzkoušejte test!

Zkuste si vyplnit volně přístupný ukázkový test
Účetní uzávěrka a závěrka – test 2016.

Obsahuje 12 otázek, výběr a) - c), časový limit 12 minut, možnost opakovat a vylepšit si skóre.