Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

585 - Aktivace materiálu a zboží

5.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

585 – Aktivace materiálu a zboží

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se na straně Dal zachycuje hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii se souvztažným zápisem na účet zásob, popřípadě příslušných účtů účtové skupiny 50x v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob. Aktivace znamená převod již vynaložených nákladů do majetku účetní jednotky (aktiv).

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásoby – materiálu, Zásoby – zboží


§ 25–27 ZoÚ, § 9, § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 015, část 3.10. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: C. – Aktivace (-)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
VZ,
S  
Účtování náběhu nákladů na výrobu materiálu a zboží v průběhu roku  5xx  různé účty   
2.  S,
VZ  
Aktivace materiálu vlastní výroby:     
  • způsob A

 
112  585  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
  • způsob B

 
501  585  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
 
Vyzkoušejte test!

Zkuste si vyplnit volně přístupný ukázkový test
Účetní uzávěrka a závěrka – test 2016.

Obsahuje 12 otázek, výběr a) - c), časový limit 12 minut, možnost opakovat a vylepšit si skóre.