dnes je 28.5.2024

Input:

Časové rozlišení

14.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:25:53

Ucelený rozbor problematiky časového rozlišování (nerozlišování) v daních a účetnictví, včetně problematiky tvorby dohadných položek.

Kapitoly videa

Cílem on-line semináře je

ucelený rozbor problematiky časového rozlišování (nerozlišování) v daních a účetnictví, včetně problematiky tvorby dohadných položek.

Obsah on-line semináře

  • princip časového rozlišení a tvorby dohadných položek z pohledu účetních předpisů,
  • související účtování vč. příkladů,
  • časové rozlišení v pojetí zákona o daních z příjmů (kdy se „nemusí“ použít),
  • související výklad a stanoviska GFŘ a MF (rozbor podle pokynu GFŘ D-22),
  • vysvětlení postupů na příkladech.

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

  • Díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas.
  • Díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá.
  • On-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...