dnes je 26.5.2024

Input:

Cílené programy k řešení zaměstnanosti

6.9.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

3.6.8 Cílené programy k řešení zaměstnanosti

JUDr. Zdeňka Leiblová, Mgr. Monika Chromečková

Možnost uplatnit se na trhu práce

Cíleným programem se rozumí soubor opatření zaměřených ke zvýšení možnosti fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce. Součástí programu je stanovení podmínek pro jeho provádění a harmonogram čerpání. Cílené programy celostátního charakteru schvaluje vláda České republiky a programy obecního, okresního a krajského charakteru Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Obnova hmotného investičního majetku

Cíleným programem je i program na podporu obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením. V rámci tohoto programu může být zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se zdravotním postižením poskytnut příspěvek až do výše 70 % pořizovací ceny tohoto majetku.

Plnění

Nahrávám...
Nahrávám...