dnes je 1.2.2023

Input:

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

15.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.5.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Právní úpravu dohody o rozvázání pracovního poměru obsahuje § 49 ZP.

Dohoda je častým a také preferovaným způsobem skončení pracovního poměru, protože k němu dochází na základě oboustranného souhlasu zaměstnavatele a zaměstnance, stejně jako tomu bylo při jeho vzniku.

Obsah dohody

Podstatnou obsahovou náležitostí, která podmiňuje platnost dohody, je určení dne, k němuž má být pracovní poměr rozvázán. Může to být už den, v němž byla dohoda uzavřena, nebo kterýkoliv den následující, na němž se smluvní strany dohodnou. Není však možné rozvázat dohodou pracovní poměr zpětně, tj. k předcházejícímu dni.

Zákon nevyžaduje, aby dohoda obsahovala důvod rozvázání pracovního poměru. V zájmu zaměstnance však jistě bude uvedení důvodů, které mu zaručují určitá práva. Je-li pracovní poměr rozvazován z tzv. organizačních důvodů [viz § 52 písm. a) až c) ZP] nebo důvodu spočívajícího ve zdravotním stavu zaměstnance, kdy kvůli pracovnímu úrazu, onemocnění (ohrožení) nemocí z povolání nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice nesmí konat dosavadní práci [viz § 52 písm. d) ZP], má právo na odstupné. Bude-li poskytnuto odstupné pouze ve výši stanovené zákonem, není nutné je výslovně v dohodě uvádět. Jestliže však bude odstupné smluvně navýšeno nebo

Nahrávám...
Nahrávám...