dnes je 1.6.2023

Input:

Domáčtí zaměstnanci

8.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Domáčtí zaměstnanci

Ing. Růžena Klímová

V některých případech může být pro zaměstnavatele výhodnější, vykonávají-li jeho zaměstnanci práci dohodnutou v pracovní smlouvě jinde než na jeho pracovištích buď doma, nebo i "pochůzkovým“ způsobem (např. obchodní zástupci). V poslední době se stále častěji uplatňuje pro výkon některých odborných prací zadání práce domů s tím, že ji zaměstnanci budou vykonávat na vlastních nebo přidělených počítačích a zaměstnavateli budou dodávat pouze výsledky své práce, ať už spočívá např. v odborných posudcích, nebo ve zpracování různých rozborů a analýz.

Pracovněprávní vztah zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, umožňuje ustanovení § 317 ZP. V rámci zásady "co není zakázáno, je povoleno“ se předpokládá, že konkrétní podmínky, které nejsou upraveny přímo v zákoníku práce, si smluvní strany dohodnou samy. Přitom musí samozřejmě dbát na to, aby smluvní ujednání nebyla v rozporu se základními principy pracovněprávních vztahů, a na dodržování odchylek platných pro domácké zaměstnance, tj.

  • skutečnost, že se na ně nevztahuje rozvržení pracovní doby, prostoje a přerušení práce pro nepříznivé povětrnostní vlivy,

  • nepřísluší jim náhrada mzdy (platu) při jiných důležitých osobních překážkách v práci s výjimkou případů přímo vymezených v nařízení vlády č. 590/2006 Sb. vydaném k provedení § 199 ZP (viz Osobní překážky z jiných důležitých důvodů),

  • nepřísluší jim mzda (plat) nebo náhradní volno za práci přesčas, ani náhradní volno, náhrada mzdy, anebo příplatek za práci ve svátek.

Jinak se však i na tyto zaměstnance zákoník práce vztahuje v plném rozsahu, takže zaměstnavatel musí při jejich zaměstnávání dodržovat nejen zmíněné základní principy, ale i všechna další ustanovení kromě uvedených odchylek. Jde např. o dovolenou, výpovědní doby, odstupné atd.

Odměňování

Při odměňování těchto zaměstnanců je třeba respektovat zvláštní charakter jejich práce spočívající právě v tom, že nepracují na pracovištích zaměstnavatele, tedy pod dohledem a kontrolou nadřízeného vedoucího, a že si pracovní dobu sami rozvrhují podle toho, jak jim to vyhovuje a nikoli podle nařízení zaměstnavatele. Vlastní výkon pracovní činnosti takto vykonávané musí být dohodnut v pracovní smlouvě (druh práce) a podle toho, o jakou pracovní činnost jde, zvolí zaměstnavatel i způsob odměňování. Protože pracovní doba nemá přímý vliv na výsledek práce, zvolí zaměstnavatel takový způsob, kde mzda bude závislá výhradně na výsledcích zaměstnancovy práce, tedy např.:

  • pro odměňování práce výrobního charakteru (např. šití

Nahrávám...
Nahrávám...