dnes je 18.7.2024

Input:

Doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění z pohledu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

20.1.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

7.7.4 Doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění z pohledu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

JUDr. Jan Přib

Sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je podle § 5 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, jež zakládá účast na nemocenském pojištění. Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.

Příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu

Do vyměřovacího základu zaměstnance se však z těchto příjmů některé příjmy nezahrnují. Jedná se o tyto příjmy vyjmenované v § 5 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb.:

  • náhrada škody podle zákoníku práce,

  • odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních právních předpisů a odměna při skončení funkčního období náležící členům zastupitelstev podle zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze,

  • věrnostní příplatek horníků,

  • odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání,

  • jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku

Nahrávám...
Nahrávám...