dnes je 18.7.2024

Input:

EET - aktuality a praxe - typ činnosti - 3. část

29.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2017.14.8 EET – aktuality a praxe – typ činnosti – 3. část

Ing. Jan Ambrož

Předchozí části článků naleznete zde:

EET - aktuality a praxe - FO, PO - 1. část

EET - aktuality a praxe - rutinní provoz - 2. část

4. TYP ČINNOSTI

Start EET je rozdělen do čtyř etap, ale v mnoha případech není zcela jasné, co je obsahem kódů NACE podle Pokynu, který si zavedl několik „nových” přístupů. Proto si vysvětlíme činnosti: služby stravovací a stánkový prodej (4.1) a služby ubytovací (4.2).

4.1 STRAVOVACÍ SLUŽBY A STÁNKOVÝ PRODEJ

Kdybychom nahlédli do přehledu klasifikace NACE, asi by nás nenapadlo, že „základní” stravovací služby jsou ve skutečnosti různé, viz další text.

Témata a rozsah tohoto textu je limitován, a tak uvádíme pouze základní náměty související s touto problematikou.

Varianty prodeje ve stánku

V běžné praxi se můžeme setkat nejčastěji s následujícími formami poskytování „stravovacích” služeb ve stáncích:

Činnost   Poznámka  
A) Nabízeno je rychlé občerstvení včetně nápojů se zázemím (*1)   Patří do I. etapy  
B) Předmětem prodeje je nejen rychlé občerstvení bez zázemí, ale také „zboží”   Start ve II. etapě (*2)  
C) Prodává se občerstvení a nápoje k odnosu, není k dispozici žádné zázemí – nebo se jedná o prodej vlastních výrobků   Zařadí se do III. etapy (*3)  

K tabulce si doplníme text k poznámkám:

  • Ad 1) Zázemím se rozumí prostorově ohraničené místo, kde jsou zajištěny některé doplňkové služby: stoly, židle, toalety, šatna, mytí nádobí a úklid prostor aj.

  • Ad 2) Prodej maloobchodního zboží, nápojů, cigaret aj., patří do II. etapy. Může se však jednat o minoritní činnost k činnosti hlavní (C), potom bude zahájení EET až ve třetí etapě.

  • Ad 3) Zde je patrné, že jde o uměle vytvořenou kategorii, jak potvrzují níže uvedené texty a systém „Brčko”.

A) Stravovací služby

Mnoho podnikatelů rezignovalo a spustilo EET v první etapě.

Je často velmi obtížné udržet důkazní břemeno, že u inkriminovaného stánku nemá provozovatel skutečně žádné zázemí.

Příklad
Pan Bohuslav zahájil EET v prosinci 2016, protože nechtěl řešit diskuse s Finanční správou na téma, co je stravovací službou, jak vycházejí hodnoty minoritní činnosti, jak posuzovat výrobu a prodej vlastních produktů atd.

Názor FS

Nemůžeme se panu Bohuslavovi divit, přečetl si velmi obsáhlý Názor FS „Obchodní modely a situace, při nichž dochází k prodeji potravin, a jejich zatřídění pro účely evidence tržeb.”

Pan Bohuslav se například zalekl textu, že „…doplňují samotnou konzumaci jídla a zvyšují užitek z jejich konzumace, např. poskytnutí….nádobí, příborů…, věšáků…”.

B) Stravovací služby a prodej zboží

Asi se v praxi nesetkáme s případem, že by při stánkovém prodeji nebylo nabízeno žádné zboží. Automaticky vznikala povinnost on-line evidence k 1. březnu 2017.

Tip
Pro poplatníky fyzické osoby se nabízí využití testování minoritní činnosti, jak je rozebráno v kapitole 1.1.

Příklad
Příklad (1)

Pan Václav řeší, jestli si musí vyřídit registraci EET, neboť má na nedalekém koupališti sezónní stánek s rychlým občerstvením. Jednoznačně jde o samostatnou provozovnu, u níž není zázemí – a tak rozhodující bude na misce vah posouzení tržeb z loňského roku, kolik činila „hlavní činnost” ( C ) a maloobchodní prodej.

Pozor!
Pan Václav musí být velmi obezřetný, protože pracovnice místního Finančního úřadu mohou být nervózní, když neobdrží účtenku za odnesené zboží. Důkazní břemeno je na poplatníkovi.

C) „Jiné” stravovací služby

Za „jiné” stravovací služby považujeme pro účely tohoto textu situace, kdy:

  • není u stánku k dispozici žádné zázemí,

  • jde o prodej vlastních výrobků,

  • nebo je aplikován systém „Brčko”.

Tip
Z Pokynu můžeme citovat, jde o: „…tržby za stravování, které není stravovací službou…”.

Příklad
Příklad (2)

Pan Václav je velmi podnikavý a z publikovaných názorů Finanční správy si správně dovodil, že prodejem zboží není láhev coca-coly, kterou zákazníkovi otevřel a do láhve vložil brčko…

V závěru této části se vrátíme krátce k problematice „zázemí”. Praxe nabízí další úsměvná řešení.

Příklad
Příklad (3)

U letního stánku pana Václava jsou, jak jinak, stolky s židličkami, odpadkové koše. Podle nájemní smlouvy s nimi nemá pan Václav nic společného…

Berte prosím tento příklad s úsměvem, ale takové komické situace s sebou přináší

Nahrávám...
Nahrávám...