dnes je 10.12.2023

Input:

EET - metodika správce daně a další složitější případy

26.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:44:57

Cílem tohoto videosemináře je poskytnout účastníkům ucelený rozbor metodiky správce daně, upozornění na problematická místa a v zákoně a složitější postupy. Předpokládají se základní znalosti evidování tržeb (např. v rozsahu daném videoseminářem seminářem EET - základní principy a související povinnosti).

Kapitoly videa

Tento videoseminář je určen:

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.

Cíl tohoto videosemináře:

Tento videoseminář poskytne jeho účastníkům ucelený rozbor metodiky správce daně, upozornění na problematická místa a v zákoně a složitější postupy. Předpokládají se základní znalosti evidování tržeb (např. v rozsahu daném videoseminářem EET - základní principy a související povinnosti).

Obsah tohoto videosemináře:

  • Rozbor metodiky správce daně k elektronické evidenci tržeb, porovnání se zněním zákona
  • Vymezení evidované tržby ve složitějších situacích (poukázky, platba přes platební bránu, bartery a další)
  • Ojedinělost příjmů, nepřímé zastoupení, pověření k evidování tržeb
  • Kdy začít evidovat tržby aneb záludnosti klasifikace NACE (obchodní činnosti x výrobní činnost, stravovací služby versus stánkový prodej a další)
  • Více činností s různým datumem startu, vedlejší činnost
  • Problematika provozoven a další.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...