dnes je 24.5.2024

Input:

Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku

22.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:10:28

Komplexní rozbor problematiky goodwillu a oceňovacího rozdílu z pohledu účetních předpisů a souvisejícího daňového režimu.

Kapitoly videa

Obsah on-line semináře:

  • účetní vymezení goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku,
  • způsoby účetního odpisování, ilustrace na příkladu,
  • daňový postup v případě goodwillu a oceňovacího rozdílu nabytých koupí a v případě přeměn obchodních korporací či vkladu obchodního závodu,
  • související výklad GFŘ a MF (dle pokynu GFŘ D-22),
  • vysvětlení postupů na příkladech.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...