dnes je 1.3.2024

Input:

Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:01:40

Videoseminář přináší komplexní rozbor problematiky goodwillu a oceňovacího rozdílu z pohledu účetních předpisů a souvisejícího daňového režimu.

Kapitoly videa

Videoseminář je určen

odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe. 

Cílem videosemináře je

komplexní rozbor problematiky goodwillu a oceňovacího rozdílu z pohledu účetních předpisů a souvisejícího daňového režimu.

Obsah videosemináře:

  • Účetní vymezení goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
  • Způsoby účetního odpisování, ilustrace na příkladu
  • Daňový postup v případě goodwillu a oceňovacího rozdílu nabytých koupí a v případě přeměn obchodních korporací či vkladu obchodního závodu
  • Související výklad GFŘ a MF (dle pokynu GFŘ D-22)
  • Vysvětlení postupů na příkladech

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...