dnes je 25.9.2023

Input:

Konkurenční doložka

15.11.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.3.3 Konkurenční doložka

JUDr. Josef Hochman, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Kdy lze konkurenční doložku sjednat

Zaměstnavatel může se zaměstnancem (dle § 310 ZP) sjednat konkurenční doložku, v níž se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči zaměstnavateli soutěžní povahu. Takto sjednaná dohoda brání zaměstnanci ve výkonu výdělečné činnosti, která by představovala konkurenční jednání vůči bývalému zaměstnavateli. Konkurenční doložku lze sjednat pouze za předpokladu, že je to možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal u zaměstnavatele a jejichž využití za výše zmíněných podmínek by mohlo zaměstnavateli ztížit jeho činnost. Možné ztížení činnosti zaměstnavatele by však muselo dosáhnout jistou míru závažnosti.

Obsah konkurenční doložky

Konkurenční doložka obsahuje především závazek zaměstnance, že se po sjednanou dobu po skončení zaměstnání zdrží výše uvedené činnosti. Tento závazek lze sjednat nejdéle po dobu jednoho roku. Součástí dohody je také závazek zaměstnavatele, že poskytne zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání za každý měsíc plnění závazku, nejméně ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku. Na splatnost peněžitého vyrovnání se mohou účastníci dohodnout. Pokud se tak nestane, je splatné pozadu za

Nahrávám...
Nahrávám...