dnes je 23.5.2024

Input:

Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů

29.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.10 Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů

JUDr. Petr Bukovjan

Úpravu kontroly dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů zahrnují zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (ZIP), a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ZZ), oba ve znění pozdějších předpisů. Obecnou úpravu procesu kontroly a vymezení práv a povinností kontrolních pracovníků (inspektorů) a kontrolovaných osob obsahuje pak zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Informační a poradenská činnost

Jedním z prostředků, jak zabránit opakovaným pochybením ze strany kontrolovaných subjektů, je kvalitní informační a poradenská činnost kontrolních orgánů. Dle § 4 odst. 2 písm. c), resp. § 5 odst. 1 písm. j) ZIP poskytují Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce zaměstnavatelům a zaměstnancům "bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek". Takto koncipované vymezení jedné z činností orgánů inspekce práce odpovídá požadavkům, které vyplývají z úmluv Mezinárodní organizace práce. Ty totiž poskytování odborných rad a informací označují za jeden z úkolů, resp. účelů soustavy inspekce práce.

Zaměstnanci či zaměstnavatelé se mohou obrátit s dotazem z oblasti pracovního práva i na krajské pobočky Úřadu práce. Podle § 8a odst. 1 písm. g) ZZ krajské pobočky Úřadu práce totiž poskytují fyzickým osobám a rovněž tak zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů.

Významným informačním zdrojem a vodítkem pro praxi jsou též metodické pokyny generálního inspektora, z nichž některé jsou veřejně přístupné na internetových stránkách SÚIP www.suip.cz . Zmínit lze např. metodický pokyn č. 2/2016 nazvaný "Zásady hodnocení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance a zaměstnance uživatele". Tento metodický pokyn byl vydán za účelem

Nahrávám...
Nahrávám...