dnes je 15.4.2024

Input:

Kurzové přepočty v účetnictví a daních

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:23:25

Obsahem on-line semináře je komplexní rozbor problematiky kurzových přepočtů v účetnictví a daních s vysvětlením postupů na příkladech.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen

odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe. 

Cílem on-line semináře je

komplexní rozbor problematiky kurzových přepočtů v účetnictví a daních s vysvětlením postupů na příkladech.

Obsah on-line semináře

  • způsob používání kurzů v účetnictví (aktuální a pevné kurzy, kurzový přepočet ke dni uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni)
  • kurzový přepočet z pohledu zákona o daních z příjmů (postup podle § 38 zákona a další)
  • použití kurzů v DPH
  • další související problematika (přepočet pro účely cestovních náhrad a další)
  • vysvětlení postupů na příkladech.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...