dnes je 26.5.2024

Input:

Mimořádná cesta k výkonu práce mimo rozvrh směn

29.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

8.5.3 Mimořádná cesta k výkonu práce mimo rozvrh směn

Ing. Karel Janoušek

Kromě případů uvedených v Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště přísluší zaměstnanci podle § 152 písm. c) ZP cestovní náhrady také v případě, kdy jde o mimořádnou cestu související s výkonem práce mimo rozvrh směn prováděným v místě výkonu práce anebo pravidelného pracoviště zaměstnance.

Každý výkon práce zaměstnance mimo rozvrh směn, tj. mimo pracovní dobu jemu stanovenou zaměstnavatelem podle § 81 a násl. zákoníku práce, je mimořádným výkonem práce a každá s tím související cesta na pravidelné pracoviště tak je mimořádnou cestou podle uvedeného ustanovení zákoníku práce. Podle § 156 odst. 2 ZP je i taková cesta považována pro účely cestovních náhrad za cestu pracovní, tedy za cestu, při které zaměstnanci za dobu jejího trvání přísluší všechny druhy cestovních náhrad, tj. v uvedeném případě zejména náhrada jízdních výdajů na pravidelné pracoviště a zpět a stravné za celou dobu trvání této pracovní cesty, příp. také náhrada nutných vedlejších výdajů. Tak jako každá jiná pracovní cesta i tato pracovní cesta začíná v zaměstnavatelem určeném místě nástupu na pracovní cestu a končí v určeném místě jejího ukončení, v tomto případě zpravidla v místě bydliště nebo pobytu zaměstnance. Neurčí-li zaměstnavatel předem podmínky konání této pracovní cesty, zvolí si je zaměstnanec sám a zaměstnavatel bude muset volbu zaměstnance zpravidla akceptovat. Doba trvání pracovní cesty vždy zahrnuje nejen cestu do určeného místa, tj. v tomto případě cestu na pravidelné pracoviště, ale také dobu výkonu práce a dobu cesty zpět. Nejde tedy pouze o dobu cesty z bydliště na pracoviště a dobu cesty z pracoviště do bydliště.

Takovýmito mimořádnými cestami k výkonu práce mimo rozvrh směn mohou být např. cesty související s výkonem práce při živelních pohromách či jiných mimořádných případech (inventarizace mimo pracovní dobu, den otevřených dveří apod.) a různých neočekávaných situacích, při pohotovostní službě držené v místě bydliště, při mimořádných směnách apod. Nejde ale např. o případy, kdy v rámci běžné pracovní směny vznikne náhle potřeba pracovat déle – tedy přesčas. V tomto případě sice dochází k výkonu práce mimo rozvrh směn, ale samotná cesta do práce nebyla vyvolána potřebou této práce mimo pracovní dobu zaměstnance.

Podmínkou pro poskytování cestovních náhrad je to, že výkon práce je prováděn mimo rozvrh směn stanovený zaměstnanci zaměstnavatelem podle § 81

Nahrávám...
Nahrávám...