dnes je 18.4.2024

Input:

Náhrada škody vzniklé na odložených věcech

3.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

2.9.3.3 Náhrada škody vzniklé na odložených věcech

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu na věci odložené při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, pokud ji odložil na místě k tomu určeném (např. šatna, skříňka, věšák) nebo na místě, kam se obvykle ukládá. Škoda může vzniknout jak poškozením věci, tak i její ztrátou nebo zničením (např. požárem v šatně). Uvedené skutečnosti musí zaměstnanec prokázat. Zaměstnavatel se nemůže zprostit povinnosti k náhradě škody jednostranným prohlášením, že neodpovídá například za obsah kapes v odloženém šatstvu nebo dokonce za odložené věci na vymezeném místě. Prokáže-li však zaměstnavatel, že škodu zavinil též poškozený zaměstnanec (např. nezamkl šatní skříňku či kancelář), jeho povinnost k náhradě se poměrně omezí.

Náhrada

Podle ustanovení § 226 ZP je

Nahrávám...
Nahrávám...