dnes je 15.4.2024

Input:

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

13.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

11.3.6.6 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

JUDr. Pavla Hloušková

Právní úprava

Bolest a ztížení společenského uplatnění je dalším druhem škody, která může zaměstnanci vzniknout v souvislosti s utrpěným pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a která má charakter nemajetkové újmy. Zákoník práce upravuje tento typ náhrady škody pouze rámcově s tím, že bližší úpravu výše náhrady odpovídající vzniklé újmě, způsob určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupy při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti upravuje nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění je konstruováno na základě systému tzv. bodového ohodnocení stanoveného v přílohách tohoto nařízení vlády, a to na základě lékařského posudku, o který může požádat buď poškozený zaměstnanec, nebo právnická či fyzická osoba, která za škodu zaměstnanci odpovídá.

Způsob bodového ohodnocení

Z charakteru škody na zdraví někdy vyplývá pouze nárok na náhradu za bolest, někdy i nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění. Podle nařízení vlády se provádí bodové ohodnocení:

  • u bolesti v době, jakmile je možno zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený,

  • u ztížení společenského uplatnění zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví, a je

Nahrávám...
Nahrávám...