dnes je 17.6.2024

Input:

Obecná povinnost zaměstnavatele nahradit škodu

3.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.9.3.1 Obecná povinnost zaměstnavatele nahradit škodu

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu vzniklou při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Je povinen nahradit též škodu, kterou zaměstnanci způsobili porušením právních povinností v rámci plnění úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem. Není rozhodující, zda právní povinnost porušil zaměstnanec nebo jiná osoba. Při škodě způsobené úmyslným jednáním nezáleží na tom, jestli se tohoto jednání dopustil spoluzaměstnanec nebo jiná fyzická osoba, a není ani rozhodné, zda protiprávním jednáním vznikla škoda na věci nebo nemajetková újma na zdraví.

Spoluzavinění poškozeného

Pokud zaměstnavatel prokáže, že škodu zavinil také zaměstnanec, jeho povinnost nahradit škodu se poměrně omezí. Nejde o zprošťovací důvod, nýbrž o spoluzavinění poškozeného. Zaměstnavatel není povinen nahradit škodu, která vznikne na nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance potřebných pro

Nahrávám...
Nahrávám...