dnes je 1.2.2023

Input:

Opatření zaměstnavatele při porušení povinností zaměstnance

24.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.3 Opatření zaměstnavatele při porušení povinností zaměstnance

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Příslušný vedoucí zaměstnanec je povinen zabezpečovat dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů. Jestliže je zaměstnanec poruší, učiní vedoucí zaměstnanec potřebná opatření.

Jednotlivé prostředky jsou v zákoníku práce taxativně vypočteny a nemohou být zaměstnavatelem rozšiřovány například ukládáním pokut.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Nejzávažnějším prostředkem je okamžité zrušení pracovního poměru (viz Okamžité zrušení pracovního poměru). Bez ohledu na důvody spáchání trestného činu může zaměstnavatel použít tohoto postihu, jestliže byl zaměstnanci soudem pravomocně uložen nepodmíněný trest odnětí svobody delší než jeden rok a trestný čin byl spáchán úmyslně. Spáchal-li zaměstnanec trestný čin za stejných podmínek při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, může s ním zaměstnavatel zrušit pracovní poměr okamžitě již při uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody v délce šesti měsíců. V tomto případě je totiž trestná činnost zaměstnance úzce spjata s jeho činností u zaměstnavatele, jehož se také přímo dotýká. Dalším důvodem použití tohoto prostředku je zvlášť hrubé porušení povinnosti zaměstnancem. Soudní praxe shledala tuto intenzitu porušení povinnosti například při déle trvající neomluvené absenci v práci nebo v bezdůvodném napadení nadřízeného zaměstnance.

Výpověď

Pro porušení povinnosti může zaměstnavatel rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí (viz Výpověď), jestliže se dopustil závažného nebo méně závažného porušení povinnosti. Za závažné porušení považoval soud například nepovolené používání dopravního prostředku zaměstnavatele na soukromé cesty, opilství, majetkové a morální delikty na pracovišti, neomluvenou absenci, urážky vůči spoluzaměstnancům a vedoucím, nerespektování příkazů nadřízených a podobně. Soudy dovodily, že o méně závažné porušení povinnosti jde tehdy, jestliže se jej dopustil zaměstnanec nejméně třikrát a pokaždé dosahovalo intenzity méně závažného porušení povinnosti.

Jestliže zaměstnanec zvlášť hrubým

Nahrávám...
Nahrávám...