dnes je 18.4.2024

Input:

Opravné položky a odpis pohledávek 2016/2017

29.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:33:44

Tento videoseminář Vám poskytne ucelený rozbor daňových a účetních možností řešení nedobytných pohledávek za pomoci opravných položek a odpisů pohledávek.

Kapitoly videa

Tento videoseminář je určen:

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.

Cíl tohoto videosemináře:

ucelený rozbor daňových a účetních možností řešení nedobytných pohledávek za pomoci opravných položek a odpisů pohledávek. 

Obsah tohoto videosemináře:

  • účetní pravidla pro tvorbu opravných položek a pro odpis pohledávek
  • daňové podmínky pro tvorbu daňově účinných opravných položek (v návaznosti na úpravu v zákoně o rezervách)
  • možnosti daňového odpisu pohledávek
  • vymezení problematiky, základní principy, postupy účtování, podmínky pro daňovou uznatelnost
  • ilustrace na příkladech, zdůraznění aktuálních postupů a principů v roce 2016.

K dispozici podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...