dnes je 24.2.2024

Input:

Paušální výdaj na dopravu vs. vykázání skutečných výdajů

31.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:01:23

Probrání podmínek zákona o daních z příjmu pro použití paušálního výdaje na dopravu.

Kapitoly videa

Videoseminář je určen

odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe i o výkladech a názorech, které má na danou problematiku správce daně.

Cílem videosemináře je

ucelený pohled na vykazování nákladů na dopravu nejen v souvislosti s podnikáním fyzických či právnických osob. Speciálně budou rozebrány možnosti a podmínky použití paušálního výdaje na dopravu.

Výběr z obsahu videosemináře:

  • paušální výdaj na dopravu - základní podmínky zákona o daních z příjmů pro použití této legální daňové optimalizace,
  • postup v případě více vozidel, krácení při používání vozidla pro soukromé i podnikatelské aktivity současně a v dalších specifických případech, související daňově neuznatelné výdaje,
  • vykazování skutečných výdajů při používání vozidel v rámci podnikání fyzických osob, změny po novele zákona o daních z příjmů z 1. 7. 2017,
  • ilustrace na příkladech,
  • související výklady a stanoviska GFŘ a MF.
Nahrávám...
Nahrávám...