dnes je 25.9.2023

Input:

Poplatníci daně

24.1.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

9.2 Poplatníci daně

Jaroslava Pfeilerová

Zákon o daních z příjmů v § 2 rozděluje poplatníky daně z příjmů fyzických osob na dvě skupiny:

  1. na fyzické osoby, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují – daňové rezidenty,

  2. na fyzické osoby, které nemají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle nezdržují – daňové nerezidenty.

Ad 1. Daňoví rezidenti

Tito poplatníci mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí – jedná se o tzv. neomezenou daňovou povinnost – § 2 odst. 2 ZDPř.

Bydlištěm na území ČR se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívání poplatníkem bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. má-li zde rovněž např. manželku, děti, rodiče, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod.). Pro účely určení daného rezidenství není důležitá "registrace bydliště“ u příslušného

Nahrávám...
Nahrávám...