dnes je 27.5.2024

Input:

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a pokuty

14.11.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

7.2.4 Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a pokuty

Ing. Marta Ženíšková

Předkládání přehledů

Zaměstnavatel předkládá "Přehled o výši pojistného“. Tento předepsaný tiskopis musí být předložen nejpozději v tom dnu, v němž je splatné pojistné.

Předloží-li zaměstnavatel přehled po lhůtě stanovené pro jeho předložení (do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který pojistné platí), může být zaměstnavateli uložena pokuta do výše až 20 000 Kč.

Potvrzování závazků

OSSZ je povinna vydat na žádost plátce pojistného potvrzení o stavu jeho závazků týkajících se pojistného, penále a přirážky k pojistnému. Má-li plátce pojistného dluh, musí jej OSSZ na potvrzení rozepsat tak, že uvede

  • výši dluhu celkem (ale bez dluhu ve splátkovém režimu), z toho zvlášť výši dluhu na pojistném, na penále a na přirážce k pojistnému,

  • výši zůstatku dluhu

Nahrávám...
Nahrávám...