dnes je 8.12.2023

Input:

Přehled hlavních povinností zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění

20.4.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

7.4.2.1 Přehled hlavních povinností zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění

JUDr. Roman Lang, PhD., JUDr. Vladimír Voříšek

Zaměstnavatelé musejí při provádění důchodového pojištění svých zaměstnanců podle § 35a ZOPSZ především vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu, předkládat je příslušným orgánům sociálního zabezpečení a písemně hlásit změny v těchto rozhodných skutečnostech (do osmi dnů, není-li určeno jinak).

Mezi hlavní povinnosti zaměstnavatele tedy patří:

  • vedení, předkládání a úschova záznamů a úschova evidenčních listů důchodového pojištění, resp. při zániku zaměstnavatele bez právního nástupce zajištění takové úschovy (viz § 35a a 37 ZOPSZ),

  • vedení evidenčních listů důchodového pojištění a provádění záznamů do nich (viz § 38 ZOPSZ),

  • předkládání evidenčních listů důchodového pojištění (§ 39 ZOPSZ),

  • plnění obsahu výzvy okresní správy sociálního zabezpečení v souvislosti s podáním žádostí o dávky důchodového pojištění, kterou podal jejich zaměstnanec (§ 83 odst. 2 ZOPSZ),

  • hlášení o zaměstnání poživatelů starobního důchodu (§ 41 ZOPSZ),

  • potvrzování rozhodných údajů  (§ 42 ZOPSZ).

Tyto povinnosti lze označit jako obecné. Kromě nich však existují některé povinnosti zvláštní, protože se

Nahrávám...
Nahrávám...