dnes je 18.6.2024

Input:

Promíjení penále

15.12.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

7.2.6 Promíjení penále

Ing. Marta Ženíšková

MPSV může zcela nebo částečně prominout penále z důvodu odstranění tvrdosti zákona. Zároveň může tímto zmocnit vyhláškou OSSZ nebo ČSSZ; přitom může vymezit bližší podmínky pro promíjení penále a jeho výši, která může být prominuta. Vyhláška MPSV má č. 161/1998 Sb.

Na základě písemné žádosti promíjí penále do výše 200 000 Kč OSSZ, nad 200 000 Kč do 1 000 000 Kč ČSSZ a nad 1 000 000 Kč MPSV. Výše penále se zjišťuje ke dni podání žádosti, a pokud se žádá i o prominutí penále již zaplaceného, tak rozhodující je v žádosti uvedená výše penále, o jehož prominutí se žádá. Žádost se vždy podává u OSSZ, pokud o žádosti rozhodují OSSZ nebo ČSSZ. Rozhoduje-li o žádosti MPSV, žádost se podává u MPSV nebo u OSSZ.

Dluží-li žadatel pojistné, nesmí OSSZ a ČSSZ penále prominout. Žádost bude zpravidla zamítnuta anebo odložena do doby, než bude pojistné uhrazeno. Plátce pojistného nedluží pojistné, pokud úhrn plateb pojistného a penále, které zaplatil na účet příslušné správy, se rovná anebo je vyšší než úhrn pojistného, které měl zaplatit v období od 1. 1. 1993 do dne obdržení žádosti o prominutí penále. OSSZ a ČSSZ nemohou promíjet penále u těch plátců pojistného, kteří vstoupili do likvidace, anebo byl vůči nim podán návrh na prohlášení konkursního řízení.

Příklad

Příklad:

Zaměstnavatel požádal 20. srpna o prominutí penále. V žádosti neuvedl částku, o jejíž prominutí žádá, má se proto za to, že žádá o prominutí penále, které je vykázáno, nikoliv o penále, které bylo již uhrazeno. Zaměstnavatel dluží ke dni 20. srpna penále ve výši 700 000 Kč. V období od 1. 1. 1993 do dne podání žádosti (do 20. 8.) zaplatil celkem 18 000 000 Kč, předpis pojistného za toto období činí 17 400 000 Kč. To znamená, že pojistné má uhrazeno a na penále již zaplatil 600 000 Kč. Penále činilo celkem 1,3 mil. Kč.

O žádosti bude rozhodovat ČSSZ, poněvadž dluh na penále činí 700 000 Kč.

Pokud by zaměstnavatel požádal o prominutí penále ve výši 1 100 000 Kč, popř. celého penále, 1 300 000, které mu od 1. 1. 1993 naběhlo, bylo by příslušné k rozhodování MPSV.

Žádost o prominutí penále

Žádost o prominutí penále by měla obsahovat adresáta a odůvodnění.

Penále se promíjí z důvodu tvrdosti. Žadatel o prominutí penále by měl v žádosti popsat, v čem spatřuje tvrdost, respektive proč si myslí,

Nahrávám...
Nahrávám...