dnes je 23.4.2024

Input:

Řešení kontrolních otázek z 9. lekce

13.1.2018, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

903
Řešení kontrolních otázek z 9. lekce

 1. Zaměstnavatel rozhodl o poskytování náhrady jízdních výdajů při pracovních cestách v obci sídla firmy za použití MHD formou paušálu. Ve svém rozhodnutí uvedl, že se týká zaměstnanců, kteří uskutečňují více než jednu pracovní cestu v obci za týden a že paušální náhrada, vzhledem k ceně jednotlivé jízdenky MHD, činí 300 K měsíčně. Mohl takto zaměstnavatel rozhodnout?

  1. Ano, takovýto postup zaměstnavatel mohl zvolit, stanovil okruh zaměstnanců a pracovních cest, kterých se měsíční paušální náhrada jízdních výdajů týká i výši tohoto paušálu.

  2. Nemohl, protože výši paušálu nestanovil ze skutečně vyplacených náhrad jízdních výdajů příslušného zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců při pracovních cestách po obci.
  3. Mohl, protože při stanovení výše paušálu vycházel z předpokládaného počtu jízd zaměstnanců po obci a z tarifu MHD a z toho, že při použití MHD v obci, ve které má zaměstnanec místo výkonu práce, se jízdenky MHD pro stanovení výše náhrady jízdních výdajů, nepředkládají.

  Zdůvodnění:

  Ad 1. b) Možnost paušalizace cestovních náhrad je upravena v ustanovení § 182 zákoníku práce, kde je uvedeno, že při sjednání nebo určení paušální měsíční nebo denní částky cestovních náhrad se vychází z průměrných podmínek rozhodných pro poskytování cestovních náhrad, z výše cestovních náhrad a z očekávaných průměrných výdajů příslušné skupiny zaměstnanců nebo toho zaměstnance, kterého se paušální částka týká. Při výpočtu výše paušálu cestovních náhrad se tak použijí částky skutečně vyplacených cestovních náhrad a případně také očekávané cestovní náhrady zaměstnance (skupiny zaměstnanců), pro kterého se paušál stanoví.

  V předmětném případě stanovení paušálu jízdních výdajů za používání MHD v obci, ve které má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce, se tak pro výpočet výše tohoto paušálu použijí částky vyplacené zaměstnanci v souladu s ustanovením § 159 odst. 2 zákoníku práce v předchozím období, tj. vyplacené částky nepodložené jízdenkami, protože takovéto jízdenky zaměstnanec nemusel k vyúčtování dokládat. Paušál se tak v zásadě stanoví z průměrného počtu jízd MHD uskutečněných v předchozím období (zjištěného z doloženého vyúčtování cestovních náhrad) a případně také očekávaného počtu jízd v budoucím období a ceny jízdného

Nahrávám...
Nahrávám...