dnes je 14.4.2021

Input:

Řešení otázek a procvičení z 1. lekce

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

103
Řešení otázek a procvičení z 1. lekce

Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta

Úkolem z 1. lekce bylo vybrat u každé z následujících otázek jedinou nebo více správných možností a volbu zdůvodnit.

1. Akciová společnost Kapitálová, a. s., má své akcie kótované na pražské burze. Rozhodněte, jak bude postupovat při vedení účetnictví a vykazování daně z příjmů:

  1. účtovat je povinna podle mezinárodních účetních standardů upravených právem EU, z nichž také bude vycházet při sestavování daňového přiznání,
  2. účtovat je povinna podle mezinárodních účetních standardů upravených právem EU, ale při sestavování daňového přiznání bude vycházet z tuzemských účetních předpisů a ČÚS,
  3. záleží na účetní jednotce, zda bude pro účtování a sestavování daňového přiznání používat
Nahrávám...
Nahrávám...