dnes je 14.4.2021

Input:

Řešení otázek a procvičení z 10. lekce

4.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1003
Řešení otázek a procvičení z 10. lekce

Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta

Úkolem z 10. lekce bylo vybrat u každé z následujících otázek jedinou nebo více správných možností a volbu zdůvodnit.

1. Nákup obchodního závodu ovlivní u kupujícího:

  1. provozní výsledek,
  2. finanční výsledek,
  3. nestane se součástí výsledku hospodaření, protože účtování proběhne výhradně na účtech vlastního kapitálu

Pokud si projdete účtování u kupujícího v případě nákupu obchodního závodu (3. lekce), kdy se částka rozdílu mezi kupní cenou a oceněním převzatých aktiv a pasiv do účetnictví kupujícího vyrovná v závislosti na zvoleném způsobu jako oceňovací rozdíl nebo goodwill (obojí v 2. lekci), zjistíte, že nákup neovlivní finanční výsledek, a už vůbec nepřichází v úvahu účtování mimo výsledek hospodaření. Jediné ovlivnění nákladů a výnosů (nepočítáme-li výnosy a náklady v souvislosti s provozováním koupeného obchodního závodu) tak budou ve formě odpisů

Nahrávám...
Nahrávám...